Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 017/12
(2307 kB)
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6704/19  a číslem Komise SWD (2019) 1002.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 01.03.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.04.2019.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: hospodářská situaceinvesticesociální politikastrukturální úpravavzdělávánítrh prácedaňový systémmakroekonomieČeská republikaveřejné finance

Seznam tisků