Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 011/12
(803 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
Náhled podkladového materiálu



Dokument je evidován s číslem Rady 5472/19  a číslem Komise COM (2019) 8.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.01.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 20.02.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.03.2019.
Svým usnesením č. 120 ze dne 20.03.2019, v hlasování č. 11 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.05.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: daňharmonizace danírozhodovánídaňový systémdaňová reformajednotný trhevropská daňová spoluprácelegislativní proces EUvětšina hlasůdaňové právo

Seznam tisků