Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 009/12
(853 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15775/18  a číslem Komise COM (2018) 890.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 21.12.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.02.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.02.2019.
Svým usnesením č. 103 ze dne 27.02.2019, v hlasování č. 4 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Spojené královstvívyjednávání dohody (EU)politika v oblasti změny klimatuvízová politikasociální politikavystoupení z EUakční programpřechodné období (EU)dopravní politikačlenství v Evropské unii

Seznam tisků