Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 007/12
(852 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15475/18  a číslem Komise COM (2018) 794.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 13.12.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.02.2019.
Svým usnesením č. 106 ze dne 27.02.2019, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: ochrana spotřebitelevolbyrozšiřování informacídezinformaceuživatel informacíInternetpropagacetiskinformace

Seznam tisků