Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 006/12
(860 kB)
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15431/18  a číslem Komise JOIN (2018) 36.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.12.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 17.01.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.02.2019.
Svým usnesením č. 106 ze dne 27.02.2019, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rozšiřování informacívolbydezinformaceakční programsvoboda projevuuživatel informacíInternettiskinformace

Seznam tisků