Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. N 004/12
(1018 kB)
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15508/18  a číslem Komise COM (2018) 812.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.12.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.01.2019.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotyplatební systémelektronické bankovnictvídaňový trestný čindaňové orgányelektronický obchodosobní údajesběr datvýměna informacíukládání dat

Seznam tisků