Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 187/11
(1335 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2019 Plníme sliby a připravujeme se na budoucnost
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13590/18  a číslem Komise COM (2018) 800.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.10.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 26.11.2018.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: uplatňování právních předpisů EUEvropský parlamentakční programEvropská unieprohlubování Evropské unieevropské volbyvrcholná schůzkaSpojené královstvívystoupení z EU

Seznam tisků