Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 186/11
(987 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13544/18  a číslem Komise COM (2018) 703.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.10.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.12.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 31.01.2019.
Svým usnesením č. 95 ze dne 31.01.2019, v hlasování č. 45 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.03.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: instituce Evropské unielegislativní procespolitika EUvztahy mezi institucemiprincip subsidiaritylegislativní proces EUnárodní parlamentzásada proporcionality

Seznam tisků