Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. J 183/11
(910 kB)
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12190/18  a číslem Komise COM (2018) 641.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.09.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 23.10.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.
Svým usnesením č. 59 ze dne 19.12.2018, v hlasování č. 40 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.05.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: soudní spolupráce EU v trestních věcechpravomoc institucí (EU)organizace EUiniciativa EUstátní zástupceterorismus

Seznam tisků