Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 180/11
(1118 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12099/18  a číslem Komise COM (2018) 634.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.09.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Nenutil.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 23.10.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.
Svým usnesením č. 49 ze dne 19.12.2018, v hlasování č. 17 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.03.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vyhoštěnípovolení k pobytucizí státní občanzpětná migracečlenský stát EUazylové právomigrační politika EUnelegální migrace

Seznam tisků