Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. J 163/11
(1032 kB)
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9868/18  a číslem Komise COM (2018) 445.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 17.07.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.
Svým usnesením č. 24 ze dne 15.11.2018, v hlasování č. 12 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.02.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Evropské společenství pro atomovou energiijaderná fúzejaderný výzkumjaderný reaktorfinancování EU

Seznam tisků