Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 162/11
(1502 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9536/18  a číslem Komise COM (2018) 374.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.09.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 18.10.2018.
Svým usnesením č. 533 ze dne 18.10.2018, v hlasování č. 44 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 17.12.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Evropský fond pro regionální rozvojregionální spoluprácepřeshraniční spoluprácezámořské země a územítřetí zeměregionální rozvojprogram EUevropská politika sousedských vztahů

Seznam tisků