Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 150/11
(1692 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9634/18  a číslem Komise COM (2018) 393.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 01.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 09.10.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 17.10.2018.
Svým usnesením č. 526 ze dne 17.10.2018, v hlasování č. 33 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 05.02.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: zemědělské výdajespolečná zemědělská politikaEZOZFpodpora zemědělstvízemědělská výrobarozvoj venkovafinanční pomockontrola managementu

Seznam tisků