Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 144/11
(924 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9006/18  a číslem Komise COM (2018) 286.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.05.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018.
Svým usnesením č. 487 ze dne 15.08.2018, v hlasování č. 9 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: dopravní nehodaevropská normamotorové vozidlopneumatikabezpečnostní zařízeníekologická normatechnická normahomologacebezpečnostní normabezpečnost silničního provozu

Seznam tisků