Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 129/11
(907 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8342/18  a číslem Komise COM (2018) 209.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.04.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Libor Michálek.

Gestorem vlády je Český báňský úřad.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.06.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018.
Svým usnesením č. 495 ze dne 15.08.2018, v hlasování č. 17 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 17.12.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přibližování legislativyterorismusvýbušninanedovolený obchodtržní zvyklosticivilní ochranapovolení k prodejiobchodní omezenínebezpečná látkachemický výrobek

Seznam tisků