Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 095/11
(901 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 16018/17  a číslem Komise COM (2017) 797.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 22.12.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Šárka Jelínková.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.01.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 05.04.2018.
Svým usnesením č. 389 ze dne 05.04.2018, v hlasování č. 35 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 11.01.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: propuštěníkolektivní smlouvapracovní smlouvapracovní podmínkyinformování pracovníkůzkušební dobapolitika zaměstnanosti EU

Seznam tisků