Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 079/11
(1361 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise 2018 Agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13837/17  a číslem Komise COM (2017) 650.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 27.10.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 30.11.2017.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: situace ESčinnost ESnárodní implementace práva Společenstvíakční programEvropská uniejednotný trhhospodářský růst

Seznam tisků