Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 065/11
(1848 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10820/17  a číslem Komise COM (2017) 352.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 30.06.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.08.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.
Svým usnesením č. 280 ze dne 11.10.2017, v hlasování č. 10 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 26.01.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: výměna informacíosobní údajeorganizace EUcizinecké právoSchengenský informační systémprostor svobody, bezpečnosti a právanelegální migracevnější hranice Evropské unieinformační systémevropská bezpečnost

Seznam tisků