Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 063/11
(1032 kB)
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11018/17  a číslem Komise COM (2017) 600.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.07.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.08.2017.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: zpráva o činnostivliv na životní prostředízásada proporcionalitynárodní parlamentlegislativní proces EUprincip subsidiarityanalýza dopaduvztahy mezi institucemi (EU)legislativní procesinstituce Evropské unie

Seznam tisků