Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 004/11
(1580 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14082/16  a číslem Komise COM (2016) 731.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.11.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 19.01.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 08.03.2017.
Svým usnesením č. 106 ze dne 08.03.2017, v hlasování č. 21 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 07.08.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vnější hranice Evropské unieinformační systémcestaochrana údajůSchengenská dohodavízová politikaosobní údajecizí státní občanhraniční kontrolaterorismus

Seznam tisků