Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 105/10
(1002 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11316/16  a číslem Komise COM (2016) 466.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.07.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.09.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.
Svým usnesením č. 548 ze dne 19.10.2016, v hlasování č. 11 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: azylové právouprchlíkmigrační proudmigrační politika Společenstvípovolení k pobytuprávní postavenípřibližování legislativycizí státní občančlenský stát EUosoba bez státního občanství

Seznam tisků