Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. J 099/10
(1044 kB)
Návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10209/16  a číslem Komise COM (2016) 383.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.06.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.09.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.
Svým usnesením č. 50 ze dne 14.12.2016, v hlasování č. 4 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: průběžná profesní přípravaodborná kvalifikaceceloživotní vzděláváníuznání diplomuspolupráce v oblasti vzděláváníuznání dokladů o odborné kvalifikaci

Seznam tisků