Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 089/10
(1864 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8715/16  a číslem Komise COM (2016) 270.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 11.05.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.08.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.
Svým usnesením č. 546 ze dne 19.10.2016, v hlasování č. 9 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 30.03.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: osoba bez státního občanstvíčlenský stát EUcizí státní občantřetí zeměazylové právovnější hranice Evropské uniemigrační politika EU

Seznam tisků