Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 075/10
(786 kB)
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6226/16  a číslem Komise COM (2016) 53.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.02.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Antonín Maštalíř.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.05.2016.
Svým usnesením č. 448 ze dne 25.05.2016, v hlasování č. 38 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 11.08.2016

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: mezinárodní dohodatřetí zemězásobování energiíjednotný trhsoběstačnost v zásobování energiímezivládní spolupráce (EU)členský stát EUvýměna informací

Seznam tisků