Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. K 060/10
(1318 kB)
Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15362/15  a číslem Komise COM (2015) 639.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.12.2015.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 11.02.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 25.05.2016.
Svým usnesením č. 437 ze dne 25.05.2016, v hlasování č. 20 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 16.08.2016

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: podpora investictrvale udržitelný rozvojEvropský investiční fondinvestice EShospodářský růstkomunitární politika zaměstnanostistrukturální úpravavytváření pracovních příležitostístrukturální fondyveřejná investice

Seznam tisků