Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. K 044/10
(1082 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13370/15  a číslem Komise COM (2015) 550.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 28.10.2015.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.11.2015.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 03.03.2016.
Svým usnesením č. 349 ze dne 03.03.2016, v hlasování č. 33 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 16.06.2016

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: malé a střední podnikyzboží a službyjednotný trhspotřebitelnovinkaterciární sférauplatňování právních předpisů EU

Seznam tisků