Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 131/09
(805 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8401/14  a číslem Komise COM (2014) 164.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.04.2014.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.05.2014.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 22.10.2014.
Svým usnesením č. 615 ze dne 22.10.2014, v hlasování č. 24 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.04.2015

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Schengenská dohodavízová politikatranzitzjednodušení celních postupůkonzulátstěhování rodinyletištěcestujícípolitika cestovního ruchuhospodářský růsttřetí země

Seznam tisků