Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 113/09
(327 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 18155/13  a číslem Komise COM (2013) 918.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.12.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.02.2014.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.07.2014.
Svým usnesením č. 562 ze dne 23.07.2014, v hlasování č. 19 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 13.10.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: znečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisívýzkum a vývojatmosféranáklady na zdravíznečišťování atmosféryprogram EUznečišťování ze zemědělských zdrojůvytváření pracovních příležitostíprůmyslové znečišťování

Seznam tisků