Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 098/09
(917 kB)
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15030/13  a číslem Komise COM (2013) 715.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.10.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 05.11.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.01.2014.
Svým usnesením č. 406 ze dne 29.01.2014, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 09.04.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: bezpečnost při práciprůhlednost administrativyionizující zářeníjaderná elektrárnabezpečnostní normazdravotní rizikojaderná havárieMezinárodní agentura pro atomovou energiiradioaktivní odpadradiační ochrana

Seznam tisků