Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 092/09
(384 kB)
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13253/13  a číslem Komise COM (2013) 607.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 03.09.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 31.10.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.01.2014.
Svým usnesením č. 408 ze dne 29.01.2014, v hlasování č. 10 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.03.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: financování EUspolečný podnikjaderný výzkummarketingjaderná fúze

Seznam tisků