Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 085/09
(394 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12453/13  a číslem Komise COM (2013) 499.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.07.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.10.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.01.2014.
Svým usnesením č. 407 ze dne 29.01.2014, v hlasování č. 9 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 11.04.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: spolupráce v oblasti vzděláváníškolní mobilitaškolský systémmezinárodní spoluprácevysokoškolské vzdělánívztahy mezi školou a průmyslemuznání diplomu

Seznam tisků