Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 075/09
(1379 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Barcelonské cíle: Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10925/13  a číslem Komise COM (2013) 322.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.06.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 19.08.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.10.2013.
Svým usnesením č. 364 ze dne 30.10.2013, v hlasování č. 13 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rovnost žen a mužůhospodářský růstsociální zařízeníhlídání dětípopulační prognózapřístup ke vzdělánívytváření pracovních příležitostípředškolní výchovakvalita výukyútlé dětstvípráce žen

Seznam tisků