Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 072/09
(1081 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10148/13  a číslem Komise COM (2013) 301.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 28.05.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.07.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.09.2013.
Svým usnesením č. 319 ze dne 12.09.2013, v hlasování č. 18 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 13.01.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: společné financováníFond soudržnostihospodářská receseSlovenskocelkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém roceRumunskostrukturální fondystabilizace hospodářství

Seznam tisků