Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 070/09
(821 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená infrastruktura - zlepšování přírodního kapitálu Evropy
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9436/13  a číslem Komise COM (2013) 249.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.05.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 17.06.2013.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: investice EUpřírodní zdrojeprevence environmentálních rizikbiologická diverzitakvalita životazelená plochazachování zdrojůekosystémzměna klimatuudržitelné zemědělství

Seznam tisků