Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 067/09
(836 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8953/13  a číslem Komise COM (2013) 195.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.05.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Zeman.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 10.07.2013.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: snižování plynných emisítechnická normaelektrický vůznosnostmezinárodní silniční dopravakontejnerbezpečnostní normaužitkové vozidloúspora energiehmotnost a rozměry

Seznam tisků