Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 066/09
(1595 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9124/13  a číslem Komise COM (2013) 236.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.05.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.07.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.09.2013.
Svým usnesením č. 322 ze dne 12.09.2013, v hlasování č. 22 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.01.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přístup k zaměstnánízpřístupňování informacívolný pohyb pracovníkůrovné zacházenímigrující pracovníkmobilita pracovní sílyuplatňování právních předpisů EUpracovník (EU)začlenění do společnostipracovní podmínky

Seznam tisků