Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 058/09
(1468 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8098/13  a číslem Komise COM (2013) 175.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.04.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.08.2013.
Svým usnesením č. 294 ze dne 21.08.2013, v hlasování č. 26 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 17.01.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: statistika ESobnovitelná energiedopravní síťsnižování plynných emisíspotřeba energieprogram Společenství

Seznam tisků