Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 062/09
(1262 kB)
Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8398/13  a číslem Komise COM (2013) 150.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.04.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Zvěřinová.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.08.2013.
Svým usnesením č. 286 ze dne 21.08.2013, v hlasování č. 18 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.01.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: transevropská síťfinanční trhhospodářská reformahospodářský růsttrvale udržitelný rozvojdohled nad trhemfinanční právofinanční institucedlouhodobé financování

Seznam tisků