Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 060/09
(796 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8193/13  a číslem Komise COM (2013) 167.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.04.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 10.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.08.2013.
Svým usnesením č. 299 ze dne 22.08.2013, v hlasování č. 31 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.01.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: mezinárodní jednánízměna klimatusnižování plynných emisí

Seznam tisků