Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 050/09
(1053 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7615/13  a číslem Komise COM (2013) 130.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.03.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.09.2013.
Svým usnesením č. 324 ze dne 12.09.2013, v hlasování č. 24 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.01.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: cestujícíodškodněníosobní vlastnictvíletadloletecká linkarezervace

Seznam tisků