Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 048/09
(735 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7589/13  a číslem Komise COM (2013) 144.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.03.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.08.2013.
Svým usnesením č. 306 ze dne 22.08.2013, v hlasování č. 42 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.02.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přístup k zaměstnánínezaměstnanost mladýchhospodářská recesezaškolovánímladý pracovníkvytváření pracovních příležitostímladý člověk

Seznam tisků