Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 047/09
(764 kB)
Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7537/13  a číslem Komise COM (2013) 146.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.03.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.08.2013.
Svým usnesením č. 306 ze dne 22.08.2013, v hlasování č. 42 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.02.2014

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rozdělování komunitárních fondůEvropský sociální fondEvropský fond pro regionální rozvojvytváření pracovních příležitostíFond soudržnostinezaměstnanost mladých

Seznam tisků