Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 030/09
(938 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6152/13  a číslem Komise COM (2013) 42.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 07.02.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.03.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 02.05.2013.
Svým usnesením č. 193 ze dne 02.05.2013, v hlasování č. 19 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.08.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: spolupráce v oblasti justiceeurotrestní sankceboj proti zločinu

Seznam tisků