Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 024/09
(815 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5960/13  a číslem Komise COM (2013) 28.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 06.02.2013.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Zeman.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.05.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.06.2013.
Svým usnesením č. 251 ze dne 21.06.2013, v hlasování č. 43 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 21.10.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: národní dopravaželezniční dopravavypsání soutěževozidloosobní dopravaveřejná dopravapřidělení zakázky

Seznam tisků