Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. K 008/09
(499 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 16547/12  a číslem Komise COM (2012) 672.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 25.11.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 08.01.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.05.2013.
Svým usnesením č. 210 ze dne 16.05.2013, v hlasování č. 18 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 10.10.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: suchovyužití vodyochrana vodvodohospodářství v zemědělstvíspotřeba vody

Seznam tisků