Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. N 002/09
(781 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15984/12  a číslem Komise COM (2012) 643.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.11.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.01.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.03.2013.
Svým usnesením č. 129 ze dne 20.03.2013, v hlasování č. 13 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 16.08.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: povolení k prodejiobchodovatelné emisní povolenísnižování plynných emisíekologická normalátky znečišťující stratosféruskleníkový plynznačení zboží nálepkamisledování životního prostředízměna klimatu

Seznam tisků