Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 202/08
(708 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok ke splnění cílů Kjótského protokolu (vyžadovaná podle článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15500/12  a číslem Komise KOM (2012) 626.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 29.10.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Antonín Maštalíř.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.12.2012.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přístupové kritériumskleníkový plynobchodovatelné emisní povoleníznečišťování atmosférysnižování plynných emisízměna klimatu

Seznam tisků