Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 193/08
(774 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14536/12  a číslem Komise KOM (2012) 573.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.10.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.01.2013.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.03.2013.
Svým usnesením č. 148 ze dne 21.03.2013, v hlasování č. 38 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 12.08.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: jednotný trhspolečný trhhospodářská a sociální soudržnostsociální hospodářstvíhospodářský růstEvropská politická spoluprácevytváření pracovních příležitostí

Seznam tisků