Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 180/08
(254 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12786/12  a číslem Komise KOM (2012) 380.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 24.07.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Zvěřinová.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.10.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.01.2013.
Svým usnesením č. 90 ze dne 31.01.2013, v hlasování č. 76 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 28.05.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: sladění noremtechnická kontrolasnižování plynných emisíochrana životního prostředíhomologaceužitkové vozidlomotorové vozidlobezpečnost silničního provozu

Seznam tisků