Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 179/08
(410 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12669/12  a číslem Komise KOM (2012) 372.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 24.07.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo kultury.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.10.2012.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: obchodní licencenovinkaspráva věcí veřejnýchhudbafinanční řízeníprincip subsidiarityduševní vlastnictvíprůhlednost administrativyholdingautorské právozásada proporcionality

Seznam tisků